یک شب در اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری

به گزارش مجله بیزبینگ، ساعت از ده شب گذشته و همین طور به صف بیماران مشکوک به کرونا که منتظر ویزیت دکتر هستند اضافه می شود. بالای کانکس هایی که برای ویزیت در فضای باز گذاشته اند نور اتاق های بیمارستان سوسو می زند. پسر جوانی مات و متحیر روی صندلی با پاکت سی تی اسکن ریه در دست به اتاق ها خیره شده است. لابد خودش را آنجا تصور می کند با دستگاه هایی که به دهان و بینی اش وصل شده اند.

یک شب در اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری

روزنامه ایران در ادامه می نویسد: کمی آن طرف تر زیر سقف پارکینگ صدای سرفه های خشک بیمارانی می پیچد که منتظر خالی شدن تخت هستند. تابلوی بیمارستان مسیح دانشوری در تاریکی مثل چراغی روشن می درخشد و دو طرف خیابان ورودی پر از اتومبیل است. ماشین های پسران و دختران جوانی که بدون ماسک در دسته های چندتایی نشسته اند روبه منظره تهران و از هوای خنک شب لذت می برند.

همین طور که این پا و آن پا می کنم تا همراه بیمار کرونایی را ببینم و از مسائل و نگرانی هایش بپرسم، مردی جا افتاده با کت و شلواری طوسی و پیراهنی سفید همرنگ ماسکی که صورتش را پوشانده از ماشین پیاده می شود. از حرف های پشت تلفنش می فهمم که بیماری در بیمارستان دارد و همین باعث می شود نزدیک تر شوم و سر صحبت را باز کنم.

60 ساله به نظر می رسد و خوشرو و خوش صحبت است. بدش نمی آید این لحظات ناخوشایند را با کسی حرف بزند. در خلوتی پیاده رو نزدیک بیمارستان می ایستیم و او از امیرعلی پسر 26 ساله یکی از دوستانش که به کرونا مبتلا شده و به خاطر تنگی نفس به اینجا منتقل شده می گوید: آمده ام که دست تنها نباشد و فقط نمی دانم چرا تلفنش را جواب نمی دهد.

کمی از شرایط کرونا در تهران حرف می زنیم و او از تجربه خودش که همین چند ماه پیش مبتلا شده بود می گوید: اصلاً باورت نمی شود، اما حتی انگشتانم سر شده بود. خانم و بچه ها را راهی کردم و تنهایی آنقدر آناناس و لیمو وعدسی خوردم تا خوب شدم. همین طور که به حرف هایش گوش می دهم نزدیک در بیمارستان می رسیم و او به نگهبانان می گوید که برای مطلع شدن از شرایط بستری یکی از دوستانش آمده ... باهم داخل می رویم. صدای سگ ها از دره های پایین بیمارستان در کوه می پیچد و انگار نیرویی مرا به داخل بیمارستان می کشد.

به پیچ اول بیمارستان که می رسیم نور چراغ اتاق ها از لای برگ درختان به چشمم می خورد. صدای سرفه خشکی از پشت سرم می شنوم و تازه می فهمم واقعاً دارم وارد بیمارستانی می شوم که در تمام این چند ماه در صدر پذیرش بیماران کرونایی بوده و انگار تازه می فهمم چقدر از کرونا می ترسم. اما می روم تا امیرعلی را ببینم. ماسکم را روی صورت سفت می کنم و سعی می کنم به مورمور شدن تنم توجه نکنم.

از پرسنل آدرس بخش کرونایی ها را می پرسیم و از پله های تمام نشدنی بیمارستان با نور موبایل بالا می رویم. در تاریکی راه پله مردی با لباس ایزوله و صورتی پوشیده با ماسک و شیلد از لای درختان بیرون می آید. بالا می رویم و چشممان به تاریکی عادت می کند. انتهای پله ها زنی با دو دختر جوان همگی ماسک به صورت ایستاده اند و می گویند بخش کرونایی ها همینجاست. درست همینجا با ورودی کوچک و نور هایی که چشم را می زند.

مرد همراهم روبه روی بخش پا شل می کند و می پرسد: برویم داخل؟ و بدون حرفی وارد می شویم. در شیشه ای بخش اول باز می شود و ردیف اتاق ها تا انتهای سالن تمیز و مرتب بنظر می رسد. در اتاق ها باز است و بیماران به خواب رفته اند. سرک سریعی می کشم. یکی پاهایش از پتو بیرون مانده و در اتاق دیگر مردی با اکسیژن روی دهان جلوی پنجره به بیرون خیره شده است. مرد همراهم به پرستاران بخش اطلاعات امیرعلی را می دهد تا بفهمیم در کدام بخش است.

از پرستاران که مشغول سرچ هستند می پرسم اوضاع چطور است؟ صدای ضجه های زنی از انتهای سالن با صدای سرفه های خشک بیماران دیگر درهم می پیچد. پرستار بعد تمام شدن سرچ می گوید: در اورژانس عفونی است بعد سرش را بلند می کند و می گوید: اوضاع مثل روز های اول بیماری است. خیلی بد است.

از بخش بیرون می آییم و حالا از پنجره های بیرون به اتاق ها خیره می شوم. این بار با دیدن خنده های دو مرد که روی تخت نشسته اند و انگار به چیز مشترکی می خندند نفس راحتی می کشم. خنده هایی که مثل دیدن آب وسط کویر آرامم می کند. ساختمان که تمام می شود بخش اورژانس عفونی است. متشکل از 5 کانکس سفید پذیرش، تریاژ، پزشک و آزمایشگاه و مردان و زنانی که در صف های نامنظم ایستاده اند تا ویزیت شوند.

مرد با خوشحالی می گوید: امیرعلی آنجاست.، اما امیر علی آنجا هست و نیست. مرد با خوشحالی به سمت پسر جوانی می رود که روی ویلچر نشسته و حتی نای بلند کردن سرش را ندارد. ماسکی رو صورت زده و پدر و مادر و پسر جوان دیگری اطرافش ایستاده اند: سلام امیرعلی.، اما پاسخی درکار نیست. باد آرامی می پیچد لای درختانی که در تاریکی هیبتی مرموز به خود گرفته اند و خش خش می کنند، اما از امیرعلی صدایی بلند نمی شود. پدر پیرش با چشمانی که بی تاب در چشمخانه می چرخند ایستاده و مادرش پاکت در دست انگار که آتش به چادرش افتاده از این کانکس به آن کانکس می دود.

صدای سرفه های خشک است و سکوت مردمی که حوصله حرف زدن با هیچ کس را ندارند بجز دختر جوانی که با ماسک و شیلد می خندد. وسط این همه اضطراب با قهقهه خنده ها و شوخی با همسرش، زندگی می پاشد به در ودیوار بیمارستانی که شاید در تاریخ 120 ساله اش این همه مرگ و بدبختی به خودش ندیده است: من هم کرونا دارم، ولی مگر چه شده است؟ کرونا است دیگر. ولی باور کن یک آن وسط خندیدن انگار توی دلم خالی شد و لرز به جانم افتاد.

نگاهی به همسرش می کند و ادامه می دهد: نکند فشارم افتاده؟ شوهرش می گوید: شاید، چون هندوانه خوردی سردی کرده ای. مادرش از ماشینی پارک شده پیاده می شود و می گوید: بیا توی ماشین و در را محکم می بندد. دختر که تقریباً 25 ساله بنظر می رسد با بیخیالی و خنده می گوید: بخدا این بکن نکن ها بدتر از کروناست.

پزشکی با لباس ایزوله وماسک بزرگی که با کپسول های بزرگی مجهز شده وسط کانکس ها با حوصله به خانواده های نگران مشاوره می دهد. نگاهی به عکس ها و آزمایش های امیرعلی می اندازد و می گوید: اکسیژن خون پایین نیست، ولی ضربان قلب بالاست. دکتر پیشنهاد می کند با توجه به نبود تخت خالی در بیمارستان بهتر است سری به بیمارستان شهدا و طالقانی بزنند: اگر جای خالی پیدا نکردید بهتر است خانه نبرید. اینجا بماند بهتر است آنجا دیگران را تهدید می کند.

او در جمع مریض ها توضیح می دهد که سه روز است تختی خالی نشده بس که مریض ها بد حال هستند. بهترین چیز این است که همه ماسک بزنید. سؤال ها از او زیاد است و او یکی یکی جواب می دهد: ما موارد زیادی داشتیم که یک بار گرفتند و خوب شدند و دوباره هم درگیر شدند. او توضیح می دهد روز های اول اگر 500 نفر می آمدند 50 نفر کرونا داشتند، چون مردم می ترسیدند و زیاد مراجعه می کردند. مردم دوره اش کرده اند و او یک به یک جواب می دهد.

یکی از خانواده ها با التماس می پرسد واقعاً تخت خالی نیست و او صندلی هایی را زیر پارکینگ را نشان می دهد و می گوید: روی صندلی ها را ببین، آن اکسیژن را گذاشتیم برای آن هایی که اینجا می مانند و تازه خیلی ها رفته اند خانه تا صبح بیایند. صبح بیایید می بینید چه خبر است.

حرف هایش که تمام می شود از او می پرسم حتماً خانواده هم حسابی نگران شما هستند؛ آن ها چه حالی دارند؟ خداروشکر تا حالا که بیمار نشده ام، اما اگر بگیرم داستانی می شود، چون بچه هایم آلرژی شدید دارند. خانه هم می روم خودم را قرنطینه می کنم و بچه هایم را نمی بینم همین طور که از جمعیت فاصله می گیرد مردم یکصدا برای او آرزوی سلامتی می کنند.

در حال خداحافظی با مرد همراهم هستم که بالاخره خبر پیدا شدن یک تخت خالی در بیمارستانی دیگر خنده کم رمقی به صورت مادر و پدر امیرعلی می آورد. برای او که هنوز بیصدا روی ویلچر نشسته آرزوی سلامتی می کنم و سلانه خودم را به ماشین می رسانم. با دیدن پسران و دختران جوانی که تکیه زده به ماشین ها بدون ماسک در حال معاشرت هستند با خودم می گویم ای کاش می شد چند دقیقه آن ها را به بیمارستان چند قدمی شان برد تا ببینند چطور کرونا با بی رحمی تمام لبخند ها را به سرفه تبدیل می کند.

منبع: فرارو
انتشار: 15 شهریور 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: bizbing.ir شناسه مطلب: 1137

به "یک شب در اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "یک شب در اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید