شطرنج

سارا خادم الشریعه؛ نابغه شگفتی ساز شطرنج

روزنامه شرق: سارا خادم الشریعه، بانوی شگفتی ساز این روز های ورزش کشور است؛ بانویی که با مدال های رنگارنگش شطرنج ایران را دنیای کرده است. او که پیش از این با مدال نقره مسابقات جوانان دنیا، خود را به دنیا شناسانده بود، حالا دست به کار بزرگ تری زده که حتی...

11 مرداد 1398