شمشیربازی

انتها کار بانوان سابر ایران در مسابقات قهرمانی آسیا

سه نماینده بانوی سابریست ایران با قبول شکست برابر حریفان خود در مرحله یک سی و دوم نهایی به کوشش خود در مسابقات قهرمانی شمشیربازی آسیا سرانجام دادند.

27 بهمن 1398

باقرزاده: عابدینی با 6 پله صعود و ایستادن در رده دوازدهم دنیا، کار تاریخی انجام داد

رئیس فدراسیون شمشیربازی گفت: عابدینی با نتیجه عملکردش در مسابقات ایتالیا 6 پله در رنکینگ صعود کرد که چنین صندلی و صعودی را در رنکینگ جهانی یک کار تاریخی است.

22 بهمن 1398

رتبه سابریست های کشورمان در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی شمشیربازی، عابدینی بیستم ماند

جام جهانی شمشیربازی در اسلحه سابر روز گذشته در ورشوی لهستان به انتها رسید و در انتها این مسابقات رنکینگ شمشیربازان در بخش انفرادی و تیمی اعلام شد.

18 خرداد 1398