تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور ارزان فرانسه: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه: تور ارزان فرانسه: تور فرانسه: تور فرانسه: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور ارزان فرانسه: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه مقرون ب

به گزارش مجله بیزبینگ، هتل اینترکنتینانتال پاریس | InterContinental Paris - Le Grand

با قرارگیری در منطقه مرکزی 9 پاریس، این هتل 5 ستاره سلطنتی روبروی اپرای گارنیر است و هتل اینترکنتینانتال پاریس InterContinental Paris - Le Grand نام دارد. ایستگاه متروی اپرا چند قدمی هتل قرار گرفته است و به راحتی می توانید از هتل اینترکنتینانتال لوگارد به جاذبه های اطراف شهر دسترسی داشته باشید. در مجله خبرنگاران و متن زیر خدمات رفاهی، تفریحی، موقعیت و فاصله هتل اینترکنتینانتال پاریس را تا دیدنی های پاریس به تفصیل بیان می کنیم.

تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور ارزان فرانسه: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه: تور ارزان فرانسه: تور فرانسه: تور فرانسه: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور ارزان فرانسه: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه مقرون ب

با ما همراه باشید و با تور فرانسه ارزان از کشور عشاق دیدن کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور فرانسه ارزان از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور فرانسه ارزان از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور فرانسه ارزان از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور فرانسه ارزان از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور ارزان فرانسه از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور فرانسه ارزان از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور فرانسه ارزان از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور فرانسه ارزان از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور فرانسه از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور ارزان فرانسه از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور فرانسه از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور فرانسه از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور فرانسه ارزان از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور فرانسه ارزان از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور فرانسه ارزان از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور فرانسه ارزان از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور ارزان فرانسه از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور فرانسه ارزان از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور فرانسه از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور فرانسه ارزان از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور فرانسه ارزان از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور فرانسه ارزان از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور ارزان فرانسه از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور فرانسه ارزان از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور فرانسه از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

با ما همراه باشید و با تور ارزان فرانسه از کشور عشاق تماشا کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

خدمات رفاهی هتل اینترکنتینانتال پاریس

ساختمان هتل در سال 1862 ساخته شده و امکانات رفاهی و لوکسی را ارائه می دهد. کارکنان هتل بسیار مهربان و خوش برخورد هستند و به 9 زبان زنده جهان از جمله زبان چینی، آلمانی، عربی، ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، روسی، هلندی و انگلیسی صحبت می نمایند. ورود به هتل اینترکنتینانتال پاریس ، از ساعت 2 بعد از ظهر به بعد می باشد و برای خروج، حتما باید تا ساعت 12 ظهر، اتاق خود را تحویل دهید.

میز پذیرش شبانه روزی در بدو ورود به شما خوش آمد می گوید و خدماتی از قبیل انبار چمدان، تبدیل ارز، خدمات نگهبانی و گردشگری و صندوق امانات را پیشنهاد می دهد. اینترنت وای فای در همه اتاق ها و فضای عمومی قابل دسترسی است. امکان کرایه ماشین از هتل وجود دارد و خبری از ترانسفر فرودگاهی نیست.

اگر با خانواده سفر می کنید، از خدمات نگهداری از کودک برخوردار خواهید شد؛ اگرچه هزینه جداگانه باید بپردازید. تمام خدمات نظافتی مانند خشکشویی و اتوشی، برق انداختن کفش ها و اتوکشی هزینه جداگانه داشته و ورود حیوانات به هتل ممنوع می باشد. پارکینگ خصوصی احتیاج به رزرو و پرداخت هزینه دارد. انواع پارکینگ ها، شامل گاراژ ماشین، پارکینگ محافظت شده و پارکینگی در خیابان می باشد.

از کافی نت در لابی و فضایی مختص افراد غیر سیگاری و سیگاری استفاده نمایید. یک اتاق دیدار، 2260 متر مربع فضای سالن مراسمات و امکانات فکس و فتوکپی از مزایای هتل برای شما مهمانانی است که سفری کاری به پاریس دارید یا در پی برگزاری مراسم و تشریفات هستید. دیگر امکانات رفاهی هتل را نام می بریم:

 • آسانسور و باربر
 • روزنامه رایگان در لابی
 • تهویه مطبوع
 • امکاناتی برای افراد کم توان مانند ویلچر
 • میان وعده در بعد از ظهر
 • خدمات بلیط
 • خدمات مراسم های عروسی
 • خدمات منشی
 • فروشگاه و استند روزنامه

امکانات تفریحی هتل اینترکنتینانتال پاریس

این هتل به عنوان یک اثر تاریخی فرانسه ثبت شده است و دارای امکانات کامل سونا و مرکز حمام آبگرمی است که خستگی گردش های روزانه را از تن شما بیرون می نماید. مرکز تناسب اندام 24 ساعته است. آرایشگاه هتل زیبایی را به شما هدیه می دهد و می توانید ساعت ها وقت خود را در این مکان بگذرانید.

رستوران های هتل

سرویس دهی به اتاق ها شبانه روزی است و بوفه صبحانه هر روز سرو می گردد. این هتل 2 رستوران و یک کافی شاپ دارد.

 • کافه دو لا پکس Café de la Paix: این سالن غذاخوری در سال 1862 افتتاح شد. تمام سقف و اطراف آن با نقاشی های فرسکو و گچ کاری تزئین شده که به تازگی احیا شده اند. شما میهمانان می توانید از تماشا چشم انداز میدان اپرا، همراه با غذاهای کلاسیک فرانسوی برای صبحانه، ناهار و شام در کافه دو لا پکس لذت ببرید.
 • ناهار خوری لا وریر La Verrière: صبحانه ای قاره ای و مناسب فصل را همراه با منویی لاکارته برای نهار در زیر فضایی با سقف شیشه ای و در محیطی سبز و باغ مانند ارائه می دهد.
 • کافه هتل: اگر در پی غذاهایی به سبک انگلیسی هستید، به این کافه بروید.

امکانات اتاق های هتل

تمام 470 اتاق هتل به سبک امپراتوری دوم تزئین و دکور شده اند و دارای رو تختی، تلویزیون با شبکه های جهانی، دسترسی به اینترنت سیمی با سرعت بالا (هزینه اضافی) و خط تلفن مستقیم می باشد. اتاق های مرتبط به هم موجود است و تهویه مطبوع، یخچالی کوچک، امکانات اتوکشی، میز مطالعه، و پرده های ضخیم درون اتاق ها دیده می گردد. برای کمی تفریح، فیلم های سینمای خانگی در دسترس است. از داخل اتاق ها می توانید هوای آن را تنظیم کنید و تلفن های داخلی رایگان می باشد.

حمام ها دارای حوله لباسی، وسایل بهداشتی طراحی شده مختص هتل، ترکیبی از دوش و وان به همراه سشوار و چند حوله می باشند. سینک ظرفشویی و امکاناتی برای گرم کردن غذا، در حد اندک مهیا است و باقی امکانات در زیر نام برده می گردد.

 • ملافه های مصری پنبه ای
 • بطری آب معدنی رایگان
 • گهواره و تخت نوزاد رایگان
 • تخت اضافه یا تاشو
 • گاو صندوق
 • دیوار های ضد صدا
 • منوی انتخاب بالشت

اتاق هایی برای افراد غیر سیگاری است و برای رزرو اتاق و یا تماشا عکس های بیشتر از آن، می توانید سری به قسمت رزرو هتل پاریس در سایت خبرنگاران بزنید.

انواع اتاق های هتل اینترکنتینانتال پاریس

 • سوپریر سیتی: 26 متر مربع مساحت، نمایی رو به شهر دارد. درون آن دو تخت یک نفره یا یک تخت دو نفره گذاشته شده است.
 • سوئیت: 47 متر مربع مساحت، یک تخت دو نفره کینگ و یک تخت مبلی دارد. این سوئیت دسترسی به سالن اصلی هتل دارد.
 • سوپریر: دسترسی به سالن اصلی داشته و 27 متر مربع مساحت، دو تخت یک نفره یا دو تخت دو نفره دارد.
 • سوئیت: نمایی رو به شهر با 84 متر مربع متراژ دارد. یک تخت کینگ و یک تخت مبلی درون اتاق گذاشته شده است.
 • سوئیت جونیور: 45 متر مربع مساحت و دسترسی به سالن اصلی دارد. یک تخت بسیار بزرگ دو نفره با یک تخت مبلی یا دو تخت یک نفره در اتاق گنجانده شده است. برخی از این اتاق ها به جای دسترسی به سالن اصلی نمایی رو به شهر دارند.
 • سوئیت پرزیدنت: 172 متر مربع مساحت، یک تخت دو نفره کینگ و یک تخت مبلی دارد. این فضا دسترسی به سالن اصلی خواهد داشت.
 • اکسکیوتیو: 35 متر مربع مساحت، دو تخت یک نفره یا یک تخت دو نفره و دسترسی به سالن اصلی دارد.
 • باشگاهی: دسترسی به سالن اصلی، یک تخت دو نفره و 22 متر مربع مساحت دارد.
 • اتاق مهمان: با نمایی از شهر و دو تخت یک نفره دو قلو است که 31 مترمربع مساحت دارد.

فاصله تا جاذبه های معروف شهر پاریس

به علت قرار گیری در مرکز شهر جاذبه ها، کافه ها، رستوران ها و موزه های متنوعی را در اطراف هتل پیدا خواهید کرد که با 5 دقیقه پیاده روی قابل دسترسی هستند.

 • : 2 کیلومتر است که با 45 دقیقه قدم زدن، یا 11 دقیقه رانندگی به این برج فلزی معروف خواهید رسید. اگر سوار اتوبوس شماره 42 شوید، 17 دقیقه ای به این برج می رسید.
 • : 2.6 کیلومتر فاصله داشته و پیاده 40 دقیقه ای به این مکان می رسید. با تاکسی تقریبا 10 دقیقه راه خواهد بود.
 • تئاتر متورینز و سالن تئاتر کمدی کامارتین: 450 متر است که با تاکسی 3 دقیقه و پیاده، 7 دقیقه راه خواهد بود.
 • : 1.2 کیلومتر فاصله بوده که پیاده 19 دقیقه طول می کشد. با ماشین تقریبا 7 دقیقه اگر ترافیک نباشد در راه خواهید بود.
 • سالن کنسرت لاسیگال: 1.5 کیلومتر فاصله دارد که پیاده 20 دقیقه طول می کشد. با ماشین تقریبا 8 دقیقه اگر ترافیک نباشد در راه خواهید بود.
 • گارد دو نورد: 1.5 کیلومتر فاصله دارد که پیاده 20 دقیقه طول می کشد. با ماشین تقریبا 8 دقیقه اگر ترافیک نباشد در راه خواهید بود.
 • : 2.4 کیلومتر است که با ماشین تقریبا 10 دقیقه و پیاده، حدود 38 دقیقه تا این کلیسا راه خواهید داشت.
 • گار دو نورد و سکره سکور: 2.1 کیلومتر است که با ماشین تقریبا 14 دقیقه راه خواهد بود. با 30 دقیقه پیاده روی، نیز به این مکان ها خواهید رسید.
 • اپرا باستیل: 2.6 کیلومتر است که با ماشین تقریبا 15 دقیقه و با مترو خط 8، طی این راستا 24 دقیقه، طول می کشد.
 • : 16 کیلومتر است که از فرودگاه با 30 دقیقه رانندگی به هتل خواهید رسید.
 • : 23 کیلومتر است که از فرودگاه با تاکسی 40 دقیقه تا هتل در راه خواهید بود.

موقعیت هتل اینترکنتینانتال پاریس

می توانید موقعیت مکانی هتل را در نقشه گوگل زیر ببینید و برای خود نشانه گذاری کنید.

آدرس هتل:

فرانسه، پاریس 75009، خیابان 2 اسکرایب

2 Rue Scribe, 75009 Paris, France

منبع: booking.com

منبع: الی گشت
انتشار: 18 فروردین 1401 بروزرسانی: 18 فروردین 1401 گردآورنده: bizbing.ir شناسه مطلب: 2028

به "تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور ارزان فرانسه: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه: تور ارزان فرانسه: تور فرانسه: تور فرانسه: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور ارزان فرانسه: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه مقرون ب" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور ارزان فرانسه: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه: تور ارزان فرانسه: تور فرانسه: تور فرانسه: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور ارزان فرانسه: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه ارزان: تور فرانسه مقرون ب"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید