تغذیه چگونه در کارکرد مغز انسان تاثیر گذاشت؟

به گزارش مجله بیزبینگ، پستانداران حدود شصت و پنج میلیون سال پیش روی کره زمین پدید آمدند. گرچه پستانداران اولیه گیاهخوار بودند، اما بتدریج به میوه خواری و سپس همه چیزخواری و گوشتخواری روی آوردند. جدایی انسان از نزدیکترین خویشاوندانش یعنی سایر نخستی ها، حدود هفت میلیون سال پیش شروع شد و حدود دو میلیون سال پیش انسان به مفهموم امروزی در شرق آفریقا شکل گرفت.

تغذیه چگونه در کارکرد مغز انسان تاثیر گذاشت؟

در آن موقع، بخش اعظم غذای انسان را گیاهان، میوه و دانه های روغنی تشکیل می داد. با گذشت زمان، محصولات حیوانی وارد رژیم غذایی انسان شد؛ بخصوص با کشف آتش و ساخت ابزار، انسان به گردآوری محصولات گیاهی با ارزش غذایی بیشتر و همچنین شکار جانوران را روی آورد.

در طول تاریخ انسان نخستین از غارنشینی به یکجانشینی رسید، به کشاورزی و صنعت روی آورد، تمدن و فرهنگ ایجاد کرد و بیشتر و بیشتر از سایر جانوران فاصله گرفت. تمام اینها را مغزی پیچیده امکان پذیر می کرد؛ مغزی که به مدد تغذیه متفاوت انسان، به او قدرت تفکر و تحلیل داد. اما تغذیه چگونه در کارکرد مغز انسان تاثیر گذاشت؟

کیفیت مواد غذایی مصرفی:

مصرف مواد غذایی با کیفیت بهتر، از اولین عواملی بود که زمینه جدایی انسان را از شامپانزه به عنوان نزدیکترین خویشاوندش فراهم کرد. مصرف چربی ها و پروتئین های باکیفیت اثر مستقیمی بر روی رشد و تکامل مغز انسان داشت.

در مقایسه با سایر نخستی ها، انسان از موادی برای تغذیه بهره گرفت که علاوه بر پروتئین ها و چربی ها، مواد معدنی و ویتامین های با کیفیت تری داشتند. بتدریج با تکامل بیشتر مغز، انسان به راه های جدیدتر و بهتری برای مصرف مواد غذایی مرغوب تر دست یافت.

گوشتخواری:

همه چیزخواران و گوشتخواران از گیاه خواران مغز عظیمتری دارند. مغز عظیم احتیاجمند انرژی زیاد و متابولیسم بالاست که گیاه خواری پاسخ گوی آن نیست. در نتیجه رشد مغز در گیاه خواران کمتر از همه چیزخواران و گوشتخواران است. حتی در بین گیاه خواران، حیوانات برگ خوار از حیوانات میوه خوار مغز کوچکتری دارند که خود نشان دهنده ارتباط بین تغذیه، انرژی، متابولیسم و اندازه مغز است.

گوشتخواری تا حدی در تکامل مغز انسان نقش دارد که بعضی دانشمندان معتقدند از زمانی که انسان از شکارچی گردآورنده به زندگی ساکن و کشاورزی روی آورد و غلات بخش مهمی از تغذیه او شد، تکامل مغز او کند شد، چرا که از یک سو فعالیت او برای شکار و از سوی دیگر میزان پروتئین و چربی دریافتی، به عنوان عوامل موثر در تکامل مغز، کاهش یافت.

استفاده از آتش برای پخت غذا:

انسان تنها موجودی است که آتش را به خدمت گرفته واز آن برای پخت غذا استفاده نموده است. بسیاری مواد خام قابل خوردن نیستند، در دستگاه گوارش هضم نشده و مواد مغذی آنها جذب نمی شوند. آتش اما این امکان را پدید آورد که مواد غیر قابل خوردن یا غیر قابل هضم و جذب به رژیم غذایی انسان وارد شوند. به این ترتیب انسان توانست با استفاده از آتش از مواد مغذی موجود در محصولات گیاهی و جانوری بهره بیشتری ببرد، امری که در رشد مغز او تاثیر بسزایی داشت.

انرژی مصرفی مغز:

مصرف مواد سرشار از پروتئین، چربی، ویتامین و مواد معدنی که برای رشد و تکامل مغز و سایر اندام ها لازم بود، انرژی بیشتری را برای انسان فراهم آورد و متقابلا مغز عظیم تر و پیچیده تر انسان احتیاج به انرژی بیشتری پیدا کرد. در انسان، حدود 52 درصد از انرژی بدن به مصرف مغز می رسد در حالی که در سایر نخستی ها حدود 8 درصد و دیگر پستانداران حدود 3 تا 4 درصد از انرژی مصرفی صرف فعالیت مغز می گردد.

این تفاوت بسیار عظیم بین انسان و سایر پستانداران نقش تغذیه را در رشد و تکامل مغز انسان بخوبی شرح می دهد.

تکامل روندی پویاست، از عواملی چون ژنتیک، محیط و برآیند این دو بر هم طی اعصار طولانی تاثیر می پذیرد و متوقف نمی گردد.

بسیاری از محققان بر این باورند که تکامل مغز انسان سرانجام نپذیرفته اما پیش بینی این که سیر تکامل انسان و بویژه مغز او به کدام سمت خواهد رفت، کاری سخت است.

منبع: بی بی سی

پستانداران حدود شصت و پنج میلیون سال پیش روی کره زمین پدید آمدند. گرچه پستانداران اولیه گیاهخوار بودند، اما بتدریج به میوه خواری و سپس همه چیزخواری و گوشتخواری روی آوردند. جدایی انسان از نزدیکترین خویشاوندانش یعنی سایر نخستی ها، حدود هفت میلیون سال پیش شروع شد و حدود دو میلیون سال پیش انسان به مفهموم امروزی در شرق آفریقا شکل گرفت.

در آن موقع، بخش اعظم غذای انسان را گیاهان، میوه و دانه های روغنی تشکیل می داد. با گذشت زمان، محصولات حیوانی وارد رژیم غذایی انسان شد؛ بخصوص با کشف آتش و ساخت ابزار، انسان به گردآوری محصولات گیاهی با ارزش غذایی بیشتر و همچنین شکار جانوران را روی آورد.

در طول تاریخ انسان نخستین از غارنشینی به یکجانشینی رسید، به کشاورزی و صنعت روی آورد، تمدن و فرهنگ ایجاد کرد و بیشتر و بیشتر از سایر جانوران فاصله گرفت. تمام اینها را مغزی پیچیده امکان پذیر می کرد؛ مغزی که به مدد تغذیه متفاوت انسان، به او قدرت تفکر و تحلیل داد. اما تغذیه چگونه در کارکرد مغز انسان تاثیر گذاشت؟

کیفیت مواد غذایی مصرفی:

مصرف مواد غذایی با کیفیت بهتر، از اولین عواملی بود که زمینه جدایی انسان را از شامپانزه به عنوان نزدیکترین خویشاوندش فراهم کرد. مصرف چربی ها و پروتئین های باکیفیت اثر مستقیمی بر روی رشد و تکامل مغز انسان داشت.

در مقایسه با سایر نخستی ها، انسان از موادی برای تغذیه بهره گرفت که علاوه بر پروتئین ها و چربی ها، مواد معدنی و ویتامین های با کیفیت تری داشتند. بتدریج با تکامل بیشتر مغز، انسان به راه های جدیدتر و بهتری برای مصرف مواد غذایی مرغوب تر دست یافت.

گوشتخواری:

همه چیزخواران و گوشتخواران از گیاه خواران مغز عظیمتری دارند. مغز عظیم احتیاجمند انرژی زیاد و متابولیسم بالاست که گیاه خواری پاسخ گوی آن نیست. در نتیجه رشد مغز در گیاه خواران کمتر از همه چیزخواران و گوشتخواران است. حتی در بین گیاه خواران، حیوانات برگ خوار از حیوانات میوه خوار مغز کوچکتری دارند که خود نشان دهنده ارتباط بین تغذیه، انرژی، متابولیسم و اندازه مغز است.

گوشتخواری تا حدی در تکامل مغز انسان نقش دارد که بعضی دانشمندان معتقدند از زمانی که انسان از شکارچی گردآورنده به زندگی ساکن و کشاورزی روی آورد و غلات بخش مهمی از تغذیه او شد، تکامل مغز او کند شد، چرا که از یک سو فعالیت او برای شکار و از سوی دیگر میزان پروتئین و چربی دریافتی، به عنوان عوامل موثر در تکامل مغز، کاهش یافت.

استفاده از آتش برای پخت غذا:

انسان تنها موجودی است که آتش را به خدمت گرفته واز آن برای پخت غذا استفاده نموده است. بسیاری مواد خام قابل خوردن نیستند، در دستگاه گوارش هضم نشده و مواد مغذی آنها جذب نمی شوند. آتش اما این امکان را پدید آورد که مواد غیر قابل خوردن یا غیر قابل هضم و جذب به رژیم غذایی انسان وارد شوند. به این ترتیب انسان توانست با استفاده از آتش از مواد مغذی موجود در محصولات گیاهی و جانوری بهره بیشتری ببرد، امری که در رشد مغز او تاثیر بسزایی داشت.

انرژی مصرفی مغز:

مصرف مواد سرشار از پروتئین، چربی، ویتامین و مواد معدنی که برای رشد و تکامل مغز و سایر اندام ها لازم بود، انرژی بیشتری را برای انسان فراهم آورد و متقابلا مغز عظیم تر و پیچیده تر انسان احتیاج به انرژی بیشتری پیدا کرد. در انسان، حدود 52 درصد از انرژی بدن به مصرف مغز می رسد در حالی که در سایر نخستی ها حدود 8 درصد و دیگر پستانداران حدود 3 تا 4 درصد از انرژی مصرفی صرف فعالیت مغز می گردد.

این تفاوت بسیار عظیم بین انسان و سایر پستانداران نقش تغذیه را در رشد و تکامل مغز انسان بخوبی شرح می دهد.

تکامل روندی پویاست، از عواملی چون ژنتیک، محیط و برآیند این دو بر هم طی اعصار طولانی تاثیر می پذیرد و متوقف نمی گردد.

بسیاری از محققان بر این باورند که تکامل مغز انسان سرانجام نپذیرفته اما پیش بینی این که سیر تکامل انسان و بویژه مغز او به کدام سمت خواهد رفت، کاری سخت است.

منبع: زندگی روز
انتشار: 25 اردیبهشت 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: bizbing.ir شناسه مطلب: 910

به "تغذیه چگونه در کارکرد مغز انسان تاثیر گذاشت؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تغذیه چگونه در کارکرد مغز انسان تاثیر گذاشت؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید